Szanowni Państwo

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli przez organy prowadzące informujemy, że Publiczne Przedszkole Zozoland w Ząbkach udostępnia możliwość zapewnienia opieki dla dzieci od dnia 11 maja (poniedziałek) br.

W związku z istniejącą obecnie sytuacją, informujemy że przedszkole będzie funkcjonowało na znacznie zmienionych zasadach. Między innymi nie będziemy przeprowadzali łączenia grup i będziemy przeprowadzali częstą dezynfekcję pomieszczeń oraz placów zabaw. Przeciwdziałanie pandemii wiąże się również ze znacznym ograniczeniem liczby dzieci przebywających w placówce i dlatego informujemy, iż przyprowadzenie dziecka musi byś uzasadnione brakiem możliwości sprawowania opieki w inny sposób, tzn. oboje rodziców pracuje i nie ma możliwości wykonywania swojej pracy zdalnie.

Pierwszeństwo do opieki uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostali rodzice, którzy nie mają możliwości „pracy zdalnej”.

Tryb zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem:
Do dnia 7 maja 2020r. do godz. 12.00 rodzice zainteresowani opieką zobowiązani są wypełnić OŚWIADCZENIE O POTRZEBIE KORZYSTANIA Z OPIEKI PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZOZOLAND. Poświadczyć własnoręcznymi podpisami i w formie zdjęcia lub skanu wysłać mailem do placówki na adres przedszkole@zozoland.pl. W terminie siedmiu dni od dnia złożenia powyższego oświadczenia zobowiązani są Państwo do dostarczenia dokumentów od pracodawców, potwierdzających ten stan rzeczy.

Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy o rozwagę w posyłaniu dzieci do przedszkola oraz w przypadku braku możliwości pozostawienia dzieci pod opieką osoby dorosłej rozważenie tej opcji jako ostatecznej.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Jeżeli jesteście Rodzicami dziecka w wieku 3-6 lat, poszukujecie dla niego przyjaznego, bezpiecznego miejsca, gdzie wśród rówieśników mogłoby się bawić i uczyć, to zapraszamy do nas.

Tworzymy miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju i radośnie spędzonego czasu ...

RADOŚĆ DZIECIŃSTWA W ZOZOLANDZIE

Choć nauka i rozwój w okresie przedszkolnym są bardzo ważne, to co kształtuje charakter dorosłego człowieka zależy przede wszystkim od radości dzieciństwa. Zdajemy sobie sprawę, że choć rozwój artystyczny, nauka języka i inne punkty programu są bardzo ważne, to na pierwszym miejscu zawsze musi być uśmiech naszych podopiecznych.

EDUKACJA, WYCHOWANIE I ZABAWA

NASZ PROGRAM
ZAJĘCIA DODATKOWE
OPIEKA
NASZE GRUPY
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA