TEATRALNE

W naszym przedszkolu staramy się rozbudzać u dzieci zainteresowania teatrem, książką, rozwijać umiejętność słuchania, rozumienia treści tekstów literackich, wzbogacać język oraz sposób wypowiadania się i wyrażania emocji.

Poprzez zajęcia teatralne oparte na literaturze dziecięcej wyzwalamy w naszych wychowankach aktywność twórczą. Zabawy teatralne stwarzają doskonałe warunki rozwoju uczuć dziecka, szczególnie społeczno – moralnych i estetycznych. Wpływają na rozwój mowy i myślenia. Wyzwalają radość twórczego, zespołowego działania.

Dziecko nabiera odwagi, przełamuje lęk przed publicznymi wystąpieniami oraz uczy się wiary we własne możliwości.
Zajęcia prowadzi Pani Renata Birska – mgr, instruktor teatralny dziecięcych i młodzieżowych grup amatorskich.