DZIECIĘCA MATEMATYKA

Prowadzone przez nas zajęcia i zabawy matematyczne cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, rozbudzają ich zdolności poznawcze oraz inspirują.

W grupach przedszkolnych kształtowanie pojęć matematycznych ukierunkowane jest na odnajdywanie ich we wszystkich „zwykłych” codziennych zajęciach, takich jak: porządkowanie i liczenie zabawek i wiele innych. Nasz program zorientowany jest w mniejszym stopniu na zdobywanie przez dziecko wiedzy o terminologii matematycznej, lecz bardziej o ukształtowanie nawyku logicznego myślenia poprzez spostrzeganie, określanie i klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków zaistniałych między nimi. Tym samym jest to przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole. Zajęcia w naszym przedszkolu stymulują u dziecka takie aktywności jak:

  • Orientacja przestrzenna
  • Liczenie, proste dodawanie i odejmowanie
  • Umiejętności i sens mierzenia długości
  • Pojecie wagi i sens ważenia
  • Figury geometryczne
  • Zapisywanie znaków >,<,+,=