ORGANIZACJA DNIA

6:30- 8:50 Witamy się

 • Schodzenie się dzieci
 • Wspólne powitanie
 • Zabawy gimnastyczne, ruchowe
 • Zabawy indywidualne i swobodna zabawa

9: 00 Śniadanie 

 • Przygotowanie do śniadania
 • Mycie rąk
 • Nakrywanie do stołu
 • Pyszny podwieczorek

9:30- 11:30 Zajęcia Programowe

 • Zajęcia organizowane przez nauczycieli według miesięcznych planów pracy oraz zgodnie z Programem Wychowania i Edukacji Przedszkolnej zatwierdzonego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • Zajęcia języka angielskiego
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe
 • Zajęcia plastyczne i konstrukcyjne
 • Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne
 • Spacer, zabawy na świeżym powietrzu i placu zabaw

12:00 Obiad 

 • Przygotowanie do obiadu
 • Mycie rąk
 • Nakrywanie do stołu
 • Nauka właściwego posługiwanie się sztućcami
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków
 • Smaczny obiad: zupa i danie główne12:30- 14:30 Poobiedni Odpoczynek I Relaks
 • Spokojne zabawy i gry manipulacyjne oraz konstrukcyjne
 • Odpoczynek, zajęcia relaksujące, czytanie bajek, przeglądanie książeczek
 • Wyciszenie przy muzyce relaksującej
 • Zajęcia dodatkowe15:00 Podwieczorek 
 • Przygotowanie do podwieczorku
 • Mycie rąk
 • Nakrywanie do stołu
 • Pyszny podwieczorek15:30- 18:30 Zajęcia Popołudniowe
 • Zajęcia dowolne
 • Zajęcia dodatkowe
 • Gry i zabawy dydaktyczne według zainteresowań i potrzeb dzieci
 • Rozchodzenie się dzieci do domuSzczegółowy plan dnia u wychowawców grup !