PLAN DNIA

ORGANIZACJA DNIA
6.30 – 8.30 Przyjmowanie Dzieci
 Schodzenie się dzieci
 Wspólne powitanie
 Ćwiczenia poranne
 Zabawy indywidualne i swobodna zabawa
9: 00 Śniadanie
9.30- 11.30 Zajęcia Programowe
 Zajęcia organizowane przez nauczycieli według miesięcznych planów pracy oraz zgodnie z Programem Wychowania i Edukacji Przedszkolnej zatwierdzonego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 Zajęcia języka angielskiego
 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i zajęcia dodatkowe
 Zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe
 Zajęcia plastyczne i konstrukcyjne
 Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne
 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu i placu zabaw
12.00 Obiad
 Przygotowanie do obiadu
 Mycie rąk
 Nakrywanie do stołu
 Nauka właściwego posługiwanie się sztućcami
 Utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków
 Smaczny obiad: zupa i danie główne

12.30- 14.30 Poobiedni Odpoczynek I Relaks
 Spokojne zabawy i gry manipulacyjne oraz konstrukcyjne
 Odpoczynek, zajęcia relaksujące, czytanie bajek, przeglądanie książeczek
 Wyciszenie przy relaksującej muzyce.

15.00 Podwieczorek
 Przygotowanie do podwieczorku
 Mycie rąk
 Nakrywanie do stołu
 Pyszny podwieczorek
15.30- 18.30 Zajęcia Popołudniowe
 Zajęcia dowolne
 Zajęcia dodatkowe
 Gry i zabawy dydaktyczne według zainteresowań i potrzeb dzieci
 Rozchodzenie się dzieci do domów