NASZE PRZEDSZKOLE

Publiczne Przedszkole Zozoland działa na zasadach przedszkola publicznego od 1 września 2015r. zgodnie z art. 58 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia MENiS z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

Ideą naszego przedszkola jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków do tego, aby zdobyły umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym
w szkole i w życiu dorosłym.

Nasze przedszkole to miejsce pełne ciepła w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci mają świetny kontakt z ciociami, chętnie do nas przychodzą i świetnie tutaj czują. Jesteśmy placówką stale „uczącą się” taką, która jest zdolna do ciągłego doskonalenia, która jest otwarta na pomysły i zaangażowanie ze strony rodziców, umie poszukiwać nowych i ciekawych rozwiązań.

Promujemy zdrowie, optymizm i zachowanie przyjazne przyrodzie. Angażujemy wszystkie zmysły, rozwijamy wrodzone inteligencje, stawiamy na twórczość i kreatywność naszych przedszkolaków. Prowadzimy atrakcyjne i dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne. Organizujemy wiele konkursów, występów i uroczystości dzięki którym dzieci mogą wykazać się swoimi umiejętnościami. Wspieramy w pokonywaniu trudności, uczymy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.