NASZ ZESPÓŁ

“Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”
– B. Cage

Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, którzy dbają
o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę
w przedszkolu.

Katarzyna Dybowska – dyrektor przedszkola

Monika Zasłona-nauczyciel

Małgorzata Zdulska-nauczyciel

Marta Głuszek-pomoc nauczyciela

Paulina Kuczmarska –  nauczyciel

Małgorzata Szczepkowska – nauczyciel

Sylwia Walczak-nauczyciel

Justyna Walczak-nauczyciel

Monika Szymańska-pomoc nauczyciela

Anna Nowotka – pomoc nauczyciela

Weronika Marcinkiewicz-pomoc nauczyciela