ENGLISH IS FUN !

W obecnych czasach niezwykle ważnym jest kształtowanie umiejętności porozumiewania się
z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie granic naszego państwa.
Dlatego w naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego są prowadzone we wszystkich grupach wiekowych.

Nauka języka obcego niezaprzeczalnie wpływa na rozwój dzieci i stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszej jego nauki w realiach szkolnych. Treści przekazywane na zajęciach zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Nasz nauczyciel posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka w przedszkolach, otwartą, ciepłą i aktywną postawę w prowadzeniu zajęć.

Program uwzględnia to, iż małe dzieci mają specyficzne potrzeby edukacyjne i wymagają stosowania odpowiednich metod i technik nauczania. Dlatego dzieci uczą się głównie poprzez działanie. Uwielbiają wykonywać prace plastyczne, odgrywać scenki z podziałem na role, tańczyć, śpiewać, biegać. Wymagają częstej zmiany aktywności, gdyż nie potrafią długo skoncentrować się na jednym zadaniu, stąd nasz program jest rozbity na różne formy, takie jak:

Zajęcia dydaktyczne

 – Podczas których dzieci uczą się nowych słów i zwrotów.

Zabawy

– Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, że po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka angielskiego.

Gry

– Dzieci ćwiczą znajomość języka od strony praktycznej.

Piosenki

– Nic tak nie zapada w pamięć jak dobrze skomponowana, skoczna piosenka:)

Poza podstawowymi zajęciami z języka angielskiego, istnieje mozliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe, odbywające się w poniedziałki i środy:

13.00 – 13.30 Zuchy, Odkrywcy
13.35 – 14.05 Podróżnicy, Piraci
14.10 – 14.30 Słoneczka, Skrzaty, Leśne Elfy