EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Nasi podopieczni wykazują naturalną dla swojego wieku potrzebę tworzenia.

Rysunek, taniec, ruch, muzyka i śpiew to rodzaje ekspresji, które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służą rozwijaniu u dzieci potrzeb rozwojowych, a także poznawaniu otaczającego świata. Bardzo ważne jest stworzenie dzieciom w przedszkolu warunków do swobodnej twórczości artystycznej. Przedszkole Zozoland jest ukierunkowane programem i innowacyjną edukacją, dzięki której mali artyści mogą przeżywać niczym nie zmąconą radość kreacji.

Plastyka

Plastyka jest jedną z głównych form aktywności dziecka. Zespala ze sobą procesy emocjonalne, poznawcze i motoryczne. Twórczo plastyczna jest dla przedszkolaka źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania, a take podstawową formą w procesie uczenia. Jest to te dla dziecka sposób na przekazanie swojego własnego spojrzenia na świat.

Nasze Przedszkole stwarza do tego warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje, wzbogacać możliwości artystyczne dziecka poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości. Uczą się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy płaskie i przestrzenne.

Muzyka

“Zabawa muzyczna” w Zozolandzie pełni rolę ogólnorozwojową, opiera się na różnych formach, między innymi śpiewaniu, słuchaniu muzyki, gra na instrumentach i taniec. Taka forma rozwija u dziecka zainteresowania i uzdolnienia.

Przedstawienia teatralne

W naszym przedszkolu dzieci często mają okazję wcielić się w rolę aktorów, co stwarza im możliwość rozwoju umiejętności społecznych i jest okazją do wspólnej twórczej zabawy.

Nasza „Zabawa w teatr” to cykl to zajęcia nakierowane na zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze i kształcenie umiejętności inscenizacyjnych podczas zabaw twórczych.