MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DNI ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

W związku z rozpoczęciem przez dzieci przygody z przedszkolem

Dyrektor oraz pracownicy Przedszkola Zozoland serdecznie zapraszają na

DNI ADAPTACYJNE 

Dzieci wraz z Rodzicami w dniach 28, 29 i 30 sierpnia 2019 r. w godz. 10:00 - 12:00

Prosimy, żeby każde dziecko miało ze sobą kapcie na zmianę.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Szanowni Państwo, Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 11 marca do 22 marca 2019 r. W dniu 11 marca 2019 roku o godz. 13.00 pod adresem: zabki.formico.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 stycznia 2019 r., ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1. w załączniku. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2019/2020 – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 brane są pod uwagę :  kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria mają jednakową wartość.  kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają różną wartość. Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali na terenie Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe). W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe. W tabeli Nr 2 (w załączniku) przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie, oraz dokumenty które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowaniu rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Poniżej w Tabeli nr 3 (w załączniku) przedstawiamy Państwu informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola określonych w uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz dokumentach, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów. Placówki w których będzie prowadzona rekrutacja i do których możecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020: Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek" Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek" Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat" Publiczne Przedszkole "Jagódka ABC" Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND" Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia" Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji” Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów” Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód” Szkoła Podstawowej Nr 1- oddział przedszkolny Szkole Podstawowej Nr 2- oddział przedszkolny Szkole Podstawowej Nr 3- oddział przedszkolny. Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu e-rekrutacja. Referat Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki Informacja na strone internetową- REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do publicznych  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w Mieście Ząbki  w terminie od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)  Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., ustalił  terminy postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.   Tabela nr 1  
  Lp.     Etapy postępowania rekrutacyjnego   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
    1. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 12 marca 2018 r. godz. 13.00 do 16 marca 2018 r. godz. 16.00   ------------------------------
        2. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.     od 19 marca 2018 r. godz. 13.00 do 6 kwietnia 2018 r. godz. 16.00     od 4 czerwca 2018 r. godz. 13.00 do 15 czerwca 2018 r. godz. 16.00
         3. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   14 maja 2018 r. godz. 15.00   25 czerwca 2018 r. godz. 15.00
      4. Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.   od 15 maja  2018 r. godz. 13.00 do 18 maja 2018 r. godz. 16.00   od 26 czerwca  2018 r. godz. 13.00 do 29 czerwca 2018 r. godz. 16.00  
  5. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23 maja 2018 r. godz. 15.00 3 lipca 2018 r. godz. 15.00
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019 – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.  W postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 brane są  pod uwagę :
  • kryteria określone w  131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) - tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria  mają jednakową wartość.
  • kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają  różną wartość.
  Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali  na terenie  Miasta Ząbki (zgodnie z   art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe). W przypadku  większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe. Poniżej w tabeli Nr 2  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie, oraz dokumenty które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów. Tabela nr 2
  Lp.   Kryterium   Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1.   Wielodzietność rodziny kandydata* *Stosownie do  art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o wielodzietności  rodziny  - należy  przez to  rozumieć rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieci Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata    
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2017 r. poz. 697, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
  W przypadku  równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone  w Uchwale          Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenie kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Poniżej w Tabeli nr 3  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola określonych w uchwale Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz dokumentach, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.  Tabela nr 3
Lp   1 Kryterium                             2 Dokument potwierdzający spełnianie kryterium                                             3
  1.     Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo ·     zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, ·     zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym, ·     aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, ·     zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników
    2. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez: a)      oboje rodziców kandydata b)    jednego rodzica kandydata   Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)
      3.     Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców publicznego przedszkola- dotyczy przedszkoli   Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych       Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki
      4.     Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1952)   Pisemne oświadczenie rodzica kandydata                 o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie  
  5.   Rodzice kandydata posiadają  dwoje dzieci Kopie aktów  urodzenia dzieci
              6.     Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie- dotyczy przedszkoli   Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie   Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja
  Szanowni Państwo informujemy, że  na terenie Miasta Ząbki działają:
  • trzy publiczne przedszkola  prowadzone przez Miasto Ząbki:
Publiczne Przedszkole Nr 1  „Zielony Dinek" Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek" Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat"
  • trzy publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki
Szkoła Podstawowej Nr 1 Szkole Podstawowej Nr 2 Szkole Podstawowej Nr 3. w których  to szkołach w roku szkolnym 2018/2019 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne
  • siedem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie  publicznego przedszkola:
Publiczne Przedszkole "Jagódka ABC" Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki Publiczne Przedszkole ZOZOLAND" Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia" Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji” Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów” Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód” Listę  placówek w których będzie  prowadzona  rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego  w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 podamy do publicznej wiadomości  19 marca 2018 roku do godziny 11.00. Powyższe  uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 12 do 16 marca 2018 r. będą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji  Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki  jaką ilością wolnych  miejsc dysponują. Uprzejmie informujemy, iż planujemy aby rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywała się w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje, w jaki sposób będą składane wnioski rekrutacyjne, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki do dnia 9 marca 2018 r.   Referat Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki