REKRUTACJA 2016/2017

18 kwietnia (poniedziałek) 2016r. zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkola ok. godz. 15.00

Rekrutacja odbywa się z zastosowaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych

Informacje i wnioski :

Informacja dodatkowa
Harmonogram rekrutacji
Wniosek rekrutacyjny
Oświadczenie-kryteria ustawowe
Oświadczenie-kryteria dodatkowe

Na stronie Urzędu Miasta znajdziecie Państwo
szczegółowe informacje dotyczące kryterium przyjęcia.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !