NASZ ZESPÓŁ

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”
– B. Cage

Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, którzy dbają
o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę
w przedszkolu.


Dominika Zbiciak – Dyrektor Przedszkola
Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie. Staż pracy w przedszkolu 5 lat, wcześniej firmy korporacyjne. „Jako pedagog, staram się postrzegać świat z perspektywy dziecka by łatwiej odnaleźć klucz do jego zachowania. Wszystko w atmosferze bezpieczeństwa i ciepła po to aby przedszkolak miał poczucie, że jego życie jest ciekawe i… prawdziwe.  Myślę, że moja wiedza, doświadczenie  i umiejętności dadzą się zauważyć w działaniach obecnie rozwijającej się placówki”. Prywatnie mama Roksanki i Igorka.

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE TZW. „ZERÓWKA”

Alicja Piotrowska – Wychowawca grupy „Odkrywcy” (5 i 6 latki)

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. „Uważam, że każde dziecko jest indywidualną jednostką, która wymaga indywidualnego podejścia. Moi przedszkolacy to moi prawdziwi przyjaciele. Moje motto: „Przedszkole to ogromny worek niespodzianek dla każdego dziecka”. Prywatnie mama 6 letniego Oskara.

Martyna Arbudzińska – Wychowawca grupy „Zuchy” (5 i 6 latki)

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej z terapią pedagogiczną Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły ZNP w Warszawie. „W swojej pracy szczególnie zwracam uwagę na stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do pracy, tak aby każdy z moich wychowanków był radosny i szczęśliwy. Moim mottem życiowym jest: „Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”.

Zuzanna Gmitrzuk – Nauczyciel w grupie „Zuchy” i „Odkrywcy”
Absolwentka pedagogiki przedszkolnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. „Czytam, piszę, rymuję. Słowa układam i nimi żongluję. Codzienność na zdjęciach w przelocie chwytam i bajki dzieciom czytam. Operuję głosem, buduję napięcie, tak że literatura wśród najmłodszych największe ma wzięcie. Dużo podróżuję bo smak świata bardzo mnie inspiruje. Uwielbiam słońca zachody i sorbet cytrynowy”.

GRUPA PODRÓŻNICY

Dorota Wolińska – Wychowawca grupy „Podróżnicy” (4 latki)
Absolwentka pedagogiki przedszkolnej z edukacją wczesnoszkolną Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. „Jestem osobą wesołą, łatwo nawiązującą kontakty z dziećmi, cechuje mnie szczerość i optymizm. Uwielbiam twórczo i kreatywnie spędzać czas z moimi przedszkolakami”.

Monika Szymańska – Pomoc wychowawcy grupy „Podróżnicy”
„Kontakt z dziećmi to dla mnie wielka satysfakcja oraz szeroko pojęta troska o małego człowieka. Dzięki codziennym uśmiechom przedszkolaków czuję, że spełniam się zawodowo, dlatego każdego dnia z radością udaję się do pracy”. Prywatnie mama dwójki dzieci.

GRUPA LEŚNE ELFY

Katarzyna Nestioruk – Wychowawca grupy „Leśne Elfy” (3 latki)
Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej z oligofrenopedagogiką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. „Odkąd pamiętam swoją przyszłość wiązałam z pracą z dziećmi, która dziś daje mi wiele radości i satysfakcji. Za najważniejsze w swojej pracy uważam to, aby do każdego wychowanka podchodzić indywidualnie, zauważając jego potrzeby i starać się odkrywać to co jeszcze niezauważone.”

Marzena Kucharek – Pomoc wychowawcy grupy „Leśne Elfy”
Absolwentka pedagogiki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. „Jestem osobą energiczną, otwartą i pełną zapału. Uśmiech, radość i zdobywanie kolejnych umiejętności przez dzieci to dla mnie najlepsza motywacja do pracy i źródło ogromnej satysfakcji. Prywatnie – mama 3,5 letniego Kacperka.”

GRUPA PIRACI

Małgorzata Zdulska – Wychowawca grupy „Piraci” (3 latki)
Absolwentka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. „Jestem osobą energiczną i pozytywnie nastawioną do życia, odpowiedzialną i konsekwentną. Lubię pracę z dziećmi, daje mi ona wielką satysfakcję i wiele radości. Cenię sobie relacje z rodzicami, które chcę budować i rozwijać poprzez ścisłą współpracę. Prywatnie mama Olka.”

Dorota Dzięciołowska – Pomoc wychowawcy grupy „Piraci”
Absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. „Dzięki pracy z dziećmi jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia. Staram się pracować tak aby przedszkolaki były zawsze uśmiechnięte i szczęśliwe.”

GRUPA SKRZATY

Monika Zasłona – Wychowawca grupy „Skrzaty” (3 latki)
Absolwentka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. „Dotychczasowe doświadczenie zawodowe uświadomiło mi, iż praca z dziećmi może być nie tylko zawodem ale również pasją. Jako nauczyciel dbam o wszechstronny rozwój dzieci wykorzystując posiadaną już wiedzę, jak również stale poszukując czegoś nowego. Dbam, aby każdy dzień w przedszkolu był ciekawy, a rozwój i uśmiech dziecka jest najcenniejszą nagrodą.”

Agnieszka Myszko – Pomoc wychowawcy grupy „Skrzaty”
Absolwentka pedagogiki terapeutycznej oraz edukacji włączającej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. „Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Podczas studiów pracowałam jako opiekunka, sprawiało mi to ogromną radość w związku z czym postanowiłam pracować w przedszkolu. Niezwykle cenię u moich podopiecznych spontaniczność i kreatywność. Staram się, aby każdego dnia dziecko wychodziło z przedszkola z uśmiechem na twarzy”.

GRUPA SŁONECZKA

Magdalena Krasuska – Wychowawca grupy „Słoneczka” (2,5-3 latki)
Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. „ Jestem  odpowiedzialną , konsekwentną i pomysłową nauczycielką kochającą dzieci. Praca w przedszkolu daje mi mnóstwo satysfakcji i każdego dnia pozwala doświadczać nowych wyzwań. Prywatnie mama 6 letniej Sandry.”

Emilia Miszczuk – Pomoc wychowawcy grupy „Słoneczka”
Aktualnie studentka pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. „Jestem ciepłą i otwartą osobą co pomaga mi w szybkim nawiązywaniu kontaktów z dziećmi. Cechuje mnie odpowiedzialność i zaangażowanie w swoją pracę. Ogromną wagę przywiązuję do bezpieczeństwa swoich podopiecznych.”