NASZ ZESPÓŁ

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”
– B. Cage

Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, którzy dbają
o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę
w przedszkolu.