REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Szanowni Państwo

Informujemy, że pomimo stanu epidemii w kraju, rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w Mieście Ząbki we wskazanym wcześniej terminie tj. od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W dniu 30 marca 2020 roku o godz. 13.00 pod adresem:

zabki.formico.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka (logując się numerem PESEL dziecka) i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zarejestrowany wniosek miał być wydrukowany, podpisany i złożony w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazane jest, aby korzystać tylko z rekrutacji elektronicznej.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż po zarejestrowaniu wniosku w systemie należy PRZESŁAĆ GO do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wybranych kryteriów na wyznaczoną skrzynkę mailową, w formie skanów, lub fotografii dokumentów. Jeżeli przedszkolem pierwszego wyboru jest Publiczne Przedszkole Zozoland proszę wniosek wraz z dokumentami przesłać na maila rekrutacja@zozoland.pl .

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentacji w formie elektronicznej, w wejściu do placówki prowadzącej rekrutację zostanie postawiona skrzynka, do której wrzucać będzie można niezbędną dokumentację związaną z postępowaniem rekrutacyjnym. Bardzo Państwa prosimy, aby wnioski były składane W ZAKLEJONYCH KOPERTACH wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, tak aby pracownicy placówek mogli potwierdzać w systemie e-rekrutacja kompletność składanych wniosków. W przypadku braku kompletu dokumentów, osoby odpowiedzialne za weryfikację wniosków będą się kontaktować z Państwem telefonicznie i prosić o uzupełnienie wniosków. Uprzejmie prosimy o PODANIE NUMERU KONTAKTOWEGO.

Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl od 30 marca 2020 r. W razie wszelkich pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji, pod nr. tel. 512-771-722.Dyrektor Publicznego Przedszkola Zozoland w Ząbkach
Katarzyna DybowskaWITAMY NA NASZEJ STRONIE

Jeżeli jesteście Rodzicami dziecka w wieku 3-6 lat, poszukujecie dla niego przyjaznego, bezpiecznego miejsca, gdzie wśród rówieśników mogłoby się bawić i uczyć, to zapraszamy do nas.

Tworzymy miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju i radośnie spędzonego czasu ...

RADOŚĆ DZIECIŃSTWA W ZOZOLANDZIE

Choć nauka i rozwój w okresie przedszkolnym są bardzo ważne, to co kształtuje charakter dorosłego człowieka zależy przede wszystkim od radości dzieciństwa. Zdajemy sobie sprawę, że choć rozwój artystyczny, nauka języka i inne punkty programu są bardzo ważne, to na pierwszym miejscu zawsze musi być uśmiech naszych podopiecznych.

EDUKACJA, WYCHOWANIE I ZABAWA

NASZ PROGRAM
ZAJĘCIA DODATKOWE
OPIEKA
NASZE GRUPY
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA